GODCENTRE

ROMEINENSTUDIE

ROMEINENSTUDIE

De Romeinenstudie bestaat uit 13 dinsdagavonden en is bedoeld voor iedere gelovige die zijn kennis en geestelijk leven wilt verdiepen. In deze studie gaan we de brief van Paulus aan de Romeinen met elkaar behandelen. Dit Bijbelboek bevat zoveel prachtige openbaringen, belangrijke boodschappen en ankers voor ons geloof, dat het je geestelijk leven zal verdiepen en verrijken. We hebben naast de lesavonden ook drie kringavonden bij mensen thuis. Op deze kringavonden gaan we in op de behandelde lessen en bespreken we de praktijk ervan in ons dagelijks leven.

Onderwerpen:

  • De kern van het Evangelie
  • Het belang van de wet
  • Rechtvaardiging door geloof
  • De zondige natuur (het vlees) van de mens
  • Wetten van de Geest
  • Gods beloften voor Israël
  • Vernieuwing van je denken, dienen en leven
  • Leven als christen

Doelgroep: iedere christen die zijn kennis en geestelijk leven wilt verdiepen.

Voorwaarde: eerder deelgenomen aan de Geloofsgroeitraining of één van de vervolgtrainingen binnen GODcentre of een vergelijkbare externe cursus (ter verificatie kunnen hiervoor certificaten worden opgevraagd).

START TRAINING: MEDIO JANUARI 2020
KOSTEN: €85
WANNEER: ELKE DINSDAGAVOND VAN 19.30 T/M 22.00 (INCL. PAUZE)
AANTAL AVONDEN: 13 DINSDAGAVONDEN

X