GODCENTRE

CONGO

OVER CONGO

Democratische Republiek Congo is qua oppervlakte ongeveer net zo groot als West-Europa en telt circa 80 miljoen inwoners waarvan bijna 12 miljoen in de hoofdstad Kinshasa woont. Het land is rijk aan grondstoffen, denk aan goud, diamant, olie en uranium, maar is desondanks één van de armste landen ter wereld. Redenen hiervoor zijn o.a. slecht bestuur, corruptie, binnenlandse conflicten, ziekte epidemieën en hoge export van grondstoffen.

WEESHUIS

Vanuit GODcentre ondersteunen wij een lokaal weeshuis in Menkao. Menkao is een klein dorp buiten de periferie van Kinshasa. In de afgelopen jaren hebben wij een start gemaakt met de bouw van het weeshuis en hebben wij daarnaast landbouwgrond aangeschaft welke voorziet in voedsel voor de kinderen en inkomen voor de lokale bevolking. Voor de volgende fase is nog behoefte aan stroomvoorziening en schoon drinkwater. Wij werken voor dit project samen met een lokale partner.

“Misschien een quote van bijv. Gustav of iemand uit het Congoteam.”

EVANGELISATIE

Elk jaar vertrekt een team vanuit GODcentre naar Congo om daar te spreken in lokale kerken, campagnes en conferenties te houden en weeshuizen te bezoeken. Ondanks dat Congo een christelijk land is, is er grote behoefte aan gedegen Bijbels onderwijs. In de afgelopen jaren hebben we meerdere campagnes mogen houden met het doel om de lokale gelovigen toe te rusten en niet of andersgelovigen te bereiken met de boodschap van Jezus Christus. Daarnaast hebben we duizenden voorgangers en leiders mogen trainen in Bijbelse leiderschapsprincipes. Verder worden speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen in de weeshuizen en weerbaarheidstrainingen gegeven aan getraumatiseerde vrouwen. 

ONDERSTEUNING

Voor al deze activiteiten zijn wij afhankelijk van giften. Ons hart gaat uit naar de nood van de lokale bevolking. Help ons om hen te helpen! Elke gift wordt voor 100% besteed aan de doelstelling. Je kunt een gift overmaken naar NL13 RABO 0136 9127 02 t.n.v. Stichting Gods Original Design te Leiden o.v.v. Congo project.   

 

Click Here
X