Pastoraat & Counseling

Training Pastoraat & Counseling

De Training Pastoraat & Counseling bestaat uit 8 dinsdagavonden en is bedoeld voor iedere gelovige die uit liefde voor de Meester naar de medegelovige wil omzien. In deze training wordt een basis gelegd voor het werk van Pastoraat & Counseling. Pastoraat & Counseling is naar mensen luisteren, met mensen meeleven, ze ondersteunen en/of begeleiden vanuit Gods Woord en door Zijn Geest, met als doel om tot herstel en bruikbaarheid in Zijn Koninkrijk te komen.

 

Onderwerpen van de cursus zijn o.a.:

  • Pastoraat
  • Counseling
  • Verschillende soorten pastoraat
  • Onderwerpen die voorkomen in pastoraat
  • Kenmerken van een pastorale werker

 

Doelgroep: iedereen met een verlangen om gebruikt te worden in Pastoraat & Counseling.

 

Voorwaarde: eerder deelgenomen aan de Geloofsgroeitraining of één van de vervolgtrainingen binnen GODcentre of een vergelijkbare externe cursus (ter verificatie kunnen hiervoor certificaten worden opgevraagd).

Start training: Dinsdag 29 januari 2019
Kosten: €70
Wanneer: Elke dinsdagavond van 19:30 t/m 22:00 (inclusief pauze)
Aantal avonden: 8 dinsdagavonden

Meld je direct aan!

Naam

Telefoonnummer

E-mail

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Training

Eventuele opmerking