Romeinenstudie

15,00

Pastor Arno van der Knaap schreef dit trainingsboek voor de Romeinenstudie, waarin aan de hand van de Romeinenbrief wordt uitgelegd hoe jij kunt groeien in het diepere geestelijke leven. 

Categorie:

Beschrijving

De Romeinenbrief neemt een belangrijke plaats in binnen het gehele Woord van God. Deze brief gaf Maarten Luther inzicht in Gods ware bedoelingen voor alle gelovigen: rechtvaardigheid uit genade, door geloof. Dit trainingsboek behandeld ieder hoofdstuk van de Romeinenbrief*. In elk hoofdstuk worden de belangrijkste thema’s toegelicht. Hoofdstuk 8 wordt zelfs vers voor vers behandeld vanwege de diepgang en impact op het diepere geestelijke leven. Dit trainingsboek is zeer geschikt om te gebruiken voor persoonlijke Bijbelstudie of in kringen.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • De kern van het Evangelie
  • Het belang van de wet
  • Rechtvaardiging uit genade, door geloof
  • De zondige natuur (het vlees) van de mens
  • Wetten van de Geest
  • Vernieuwing van je denken, dienen en leven
  • Leven als christen

* met uitzondering van hoofdstuk 9 t/m 11 i.v.m. de specifieke inhoud m.b.t. Israël

X