De vijfvoudige bediening

12,50

Pastor Arno van der Knaap schreef dit trainingsboek over de vijfvoudige bediening, waarin elk van deze bedieningen wordt behandeld en uitgelegd hoe Gods lichaam hier op aarde functioneert. 

Categorie:

Beschrijving

God wil mensen roepen in Zijn bediening: apostelen, profeten, evangelisten, pastors en leraren. Niet iedereen is geroepen voor een ambt in de vijfvoudige bediening, maar het is erg belangrijk dat elke gelovige de zalving (h)erkent van een bediening en hier in mee kan bewegen.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Het Koninkrijk van God
  • De poorten: invloedssferen in de maatschappij
  • De bediening van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar
  • Functioneren van het lichaam van Christus
  • De vijfvoudige bediening in de lokale gemeente
  • Bedieningen in het Oude Testament
X