Apostolische training

15,00

Pastor Arno van der Knaap schreef samen met andere leraren dit trainingsboek voor de Apostolische training, waarin wordt uitgelegd hoe jij kunt groeien in het maken van discipelen. 

Categorie:

Beschrijving

Jezus zond zijn discipelen uit met een apostolisch zendingsmandaat om alle mensen onder de invloed van Gods Koninkrijk te brengen. Jij en ik zijn daar ook voor geroepen. Wij zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God met de roeping om het uit te breiden door zielen te winnen, te helpen, tot genezing te brengen, toe te rusten, te trainen en weer uit te zenden!

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Het apostolische
  • Discipelschap: discipel zijn en discipelen maken
  • Het Koninkrijk van God
  • Groeien in kennis, het profetische, het evangelistische en het apostolische
  • Groeien in je identiteit
  • Kerken planten
X