Algemene Voorwaarden Pastoraat

Wat mooi dat je kiest voor pastoraat in GODcentre, waarbij we samen gaan werken aan het veranderproces naar het evenbeeld van Christus in jouw leven. Dank je wel voor jouw vertrouwen!

Zo zullen wij samen met jou een stukje oplopen in jouw levensweg met God. Wij, als pastorale werkers, willen ons toewijden aan jouw vraagstukken en verwachten van jou openheid en commitment om deze vraagstukken aan te pakken.

Voordat we kunnen starten met counseling vinden wij het belangrijk dat de afspraken van beide kanten duidelijk zijn. Daarom vragen we je dit formulier goed te lezen en te ondertekenen.

Algemene Voorwaarden Pastoraat

Lees het formulier goed door en vink alles aan wat van toepassing is.