Lid van FMF

GODcentre is lid van FMF – Friends for Ministries in Fellowship

Wat is FMF
GODcentre is deel van FMF (Friends for Ministries Fellowship). Dit netwerk van kerkleiders door heel Nederland is in het leven geroepenen om meer eenheid in Christelijk Nederland te brengen. De leiders vuren elkaar aan, ondersteunen elkaar in de bediening en proberen aan de hand van vriendschappen en relaties samenwerkingen te bewerkstelligen ongeacht kerk of denominatie.

Alles vanuit relatie
Vanuit rebasisprincipes van het christelijke geloof is het aangaan van relaties. God zelf maakt in Zijn Woord gebruik van begrippen uit de relatiesfeer om aan te duiden wat Zijn plan is. De relatie tussen Hem en ons als Vader en zonen. De relatie tussen de gemeente en de Here Jezus wordt beschreven in termen van het huwelijk, de bruid en de bruidegom en Hoofd van het lichaam. Onderling worden wij aangeduid als broeder en zuster, kinderen van één Vader.

“En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap (fellowship), het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. …en de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden” Hand. 2:42-47.

Het fundament van het onderwijs dat Jezus gaf is het elkaar van harte lief te hebben. Dit uitgangspunt geldt als eerste voor leiders onderling. Op basis van dit principe is het werk van het team gebaseerd. Vanuit dit grondbeginsel biedt  FMF zowel collectieve en individuele hulp. Deze hulp wordt in eerste instantie vanuit de hulpverlener op basis van dit wederzijdse respect dus vanuit de wederzijdse vriendschap. Wil hulpverlening echter effectief kunnen zijn, zal in een aantal gevallen vanuit de hulpvrager sprake moeten zijn van vrijwillige gezagsaanvaarding (erkennen van apostolische input). In principe is onze hulpverlening adviserend, mits het lokale leidersteam anders heeft besloten en de apostolische input erkent wordt als bindend.

FMF wil de opbouw van deze waardevolle relaties bevorderen door:
1. Het organiseren van regionale meetings voor geestelijke leiders, hun echtgenoten en hun team
2. Het organiseren van seminars, waar iedereen welkom is en waar thema’s worden behandeld die actueel zijn en bijdragen aan de opbouw van lokale gemeenten
3. Het met elkaar in contact brengen van individuele leiders, die elkaar kunnen steunen in hun bedieningen
4. Het bevorderen van het uitwisselen van ervaringen
5. Het organiseren van de jaarlijkse, tweedaagse, landelijke FMF conferentie

In het leiderschap
Sinds begin 2016 zijn Pastor Arno van der Knaap & Vanessa van der knaap deel van het bestuur van FMF. In deze functie gaan onze voorgangers proberen te helpen bouwen aan een eenheid binnen de Nederlandse kerken en zullen zij een adviserende en bestuurlijke functie bekleden.

Bekijk ook de FMF-website