Congo

De zendingsopdracht
Als GODcentre nemen we de zendingsopdracht van Jezus serieus en geloven we dat de hele schepping het evangelie moet horen, voelen en (praktisch) moet kunnen ervaren. Het evangelie is een groot avontuur en kan je letterlijk naar alle hoeken van de aarde brengen. De afgelopen jaren heeft God een geweldige deur voor onze gemeente geopend in Congo, een van de allerarmste landen ter wereld. We hebben het voorrecht gehad om duizenden voorgangers trainen, evangelisatiecampagnes te houden en praktische hulp aan diverse weeshuizen te mogen bieden. Voor dit alles zijn we zo dankbaar omdat we weten dat we puur vanuit de genade van God de mogelijkheid hebben om dit te doen.

Een verandering brengen
Het is ongelooflijk om te zien wat God door de lokale kerk in Congo aan het doen is. De liefde, trouw en verwachting van onze lokale broers en zussen gaat elke verwachting te boven. Je wordt er stil van als je ziet hoe ze, ondanks alle zeer zware omstandigheden, zich verblijden in de Here! Op dit moment zijn we bezig om een stuk grond aan te kopen. Hiermee kunnen we de lokale bevolking werk verschaffen met het verbouwen van casave, de kinderen kunnen van voedsel voorzien worden en het overgebleven gedeelte van de oogst kan verkocht worden en zo geld opbrengen. De droom is dat daar uiteindelijk een mooi dorp met water, elektriciteit en andere voorzieningen (school, ziekenhuis etc.) zal komen.

Help je ons mee?
Kortom, het is een voorrecht om te zien hoe God bezig is om Congo aan te raken en te veranderen. Graag willen gebed vragen voor de conferenties en campagnes van 2016. Mocht u ons financieel of op een andere manier willen ondersteunen, neemt u dan contact met ons op!