Hoe zou ons leven eruit zien als…

09 feb Hoe zou ons leven eruit zien als…

Hoe zou ons leven eruit zien als:

– we Jezus echt in alles danken?
– we de ander altijd hoger achten als onszelf?
– we vaker zouden bidden?
– we alleen uit liefde spreken?
– we niet negatief over anderen praten?
– we onze dromen gaan najagen?
– we ons door niets laten tegenhouden?
– we alleen dingen doen die goed voor ons zijn?
– we God echt in alles vertrouwen?
– we ons niet laten beïnvloeden door mensen/gebeurtenissen?
– we altijd het beste uit de ander halen?
– we ons geen zorgen maken?
– we beter voor onszelf zorgen?
– we altijd onze dag beginnen met God?
– we onze vaker bewust zijn van het van het kruis?
– we vaker dankbaar zijn?
– we vaker de Bijbel lezen?
– we minder egoïstisch zijn?
– we vaker voor mensen bidden?
– we meer voor anderen zorgen?
– we meer geduld hebben?
– we onze vijanden zegenen?
– we God bij alles in ons leven betrekken?
– we niet negatief praten over onszelf?
– we niet bang zijn voor afwijzing?
– we altijd in geloof denken?
– we vaker loslaten?
– we minder met het verleden bezig zijn?
– we meer omkijken naar onze naasten?
– we onze dag altijd beginnen met een loflied?
– we vaker lachen?

Hoe zou ons leven er uitzien als we de komende dagen elke dag 1 van deze vragen omzetten in een daad?
Wie doet er met mij mee?