GODCENTRE

ANBI

ANBI

GODCENTRE BEZIT EEN ANBI-STATUS
Om als een ANBI te worden aangewezen hebben wij een beschikking bij de belastingdienst aangevraagd. Als Stichting hebben wij nu de status van “Algemeen nut beogende instelling”.

WAT HOUDT EEN ANBI-STATUS IN?
Door de ANBI-status zijn Giften gedaan aan onze Stichting onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Dus goed voor een belastingvoordeel. Voor nadere informatie hierover kunt u altijd contact opnemen met onze financiële administratie of de penningmeester.

ANBI GEGEVENS
Naam instelling:  Stichting Gods Original Design
RSIN: 850721027
Contactgegevens: Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 16, 2252 EB Voorschoten
Telefoon: 071-8200282
E-mail: info@godcentre.nl
Bankgegevens: NL13 RABO 01369.12.702 t.n.v. Stichting Gods Original Design

VERANTWOORDING 2020

X